دانلود فایل های تمرین های اکسلی

دانلود فایل های تمرین های اکسلی

 

این فایل‌ها برای تمرین‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرام آموزش رایگان و حرفه‌ای اکسل به آدرس excel_farsi@ می‌باشد

 

مینی دوره تمرین های اکسلی - شماره 4

لینک های دانلود
Date 1400-10-09
File Size 63.43 KB
Download 4,154

 

مینی دوره تمرین های اکسلی - شماره 3

Date 1400-10-02
File Size 47.83 KB
Download 1,812

 

مینی دوره تمرین های اکسلی - شماره 2

Date 1400-09-21
File Size 33.83 KB
Download 1,744

 

مینی دوره تمرین های اکسلی - شماره 1

Date 1400-09-14
File Size 35.98 KB
Download 1,913

 

تمرین شماره دو (جلسه 80)

Date 1399-10-28
File Size 10.1 KB
Download 1,633

 

تمرین شماره یک (جلسه 45)

Date 1399-10-28
File Size 9.18 KB
Download 2,225