لیست آموزش‌های صفحه اینستاگرام

لیست آموزش‌های صفحه اینستاگرام

 

این صفحه لیست آموزش‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرام آموزش رایگان و حرفه‌ای اکسل به آدرس excel_farsi@ می‌باشد

 

شماره آموزش عنوان آموزش
1 معرفی دوره آموزشی
2 آشنایی با محیط کاری اکسل
3 پنل font و پنل alignment
4 پنل number و پنجره format cells
5 تنظیمات جهت sheet
6 ابزار freez panes
7 cpy & paste
8 تنظیمات پرینت قسمت اول
9 تنظیمات پرینت قسمت دوم
10 تنظیمات پرینت قسمت سوم
11 تنظیمات پرینت قسمت چهارم
12 تنظیمات پرینت قسمت پنجم
13 تنظیم واحد سانتی متر
14 شروع فرمول نویسی
15 متغیر در فرمول نویسی
16 تعمیم و کپی فرمول
17 مفهوم متغیرهای نسبی
18 ثابت کردن آدرس سلول در کپی فرمول
19 بررسی فرمول‌های نوشته شده
20 تغییر صفحه کاری به حالت نمایش فرمول
21 پنل formula auditing
22 کار با سطرها و ستونها در اکسل قسمت اول
23 کار با سطرها و ستونها در اکسل قسمت دوم
24 auto fill
25 عملگرهای اصلی و اولویت در فرمول نویسی
26 تغییر اولویت محاسبات در فرمول نویسی
27 شروع کار با متن ها در فرمول نویسی
28 شروع کار با توابع
29 کار با پنجره insert function
30 تابع mid
31 تابع search
32 تابع find
33 ترکیب توابع search و mid
34 تابع len
35 تابع replace
36 تابع substitute
37 توابع left و right
38 توابع upper و lower
39 تابع sum
40 توابع count و counta
41 تابع avearge
42 تابع round
43 توابع int و abs
44 توابع rand و randbetween
45 تمرین 1
46 تمرین 1
47 تمرین 1
48 تمرین 1
49 تمرین 1
50 تابع vlookup
51 تابع match
52 تابع index
53 کاربرد توابع match و index
54 تابع hloockup
55 مفهوم شرط قسمت اول
56 مفهوم شرط قسمت دوم
57 شروع شرط نویسی
58 تابع if
59 مفهوم شرط قسمت سوم
60 تابع countif
61 تابع countIFs
62 تابع sumIF
63 تابع sumIFs
64 remove Duplicates
65 data validation قسمت اول
66 data validation قسمت دوم
67 data validation قسمت سوم
68 data validation قسمت چهارم
69 data validation قسمت پنجم
70 data validation قسمت ششم
71 conditional formatting قسمت اول
72 conditional formatting قسمت دوم
73 conditional formatting قسمت سوم
74 conditional formatting قسمت چهارم
75 conditional formatting قسمت پنجم
76 conditional formatting قسمت ششم
77 conditional formatting قسمت هفتم
78 conditional formatting قسمت هشتم
79 conditional formatting قسمت نهم
80 تمرین 2
81 تمرین 2
82 تمرین 2
83 تمرین 2
84 تمرین 2
85 تمرین 2
86 تمرین 2
87 تمرین 2
88 تمرین 2
89 تمرین 2
90 مرتب سازی sort قسمت اول
91 مرتب سازی sort قسمت دوم
92 فیلتر (filter) قسمت اول
93 فیلتر (filter) قسمت دوم
94 فیلتر (filter) قسمت سوم
95 تابع subtotal
96 جدول (table)
97 نمودارها (chart)
98 رسم نمودار
99 ویرایش نمودار
100 تنظیمات نمودار قسمت اول
101 تنظیمات نمودار قسمت دوم
102 تنظیمات نمودار قسمت سوم
103 تنظیمات نمودار قسمت چهارم
104 تنظیمات ظاهری نمودار قسمت اول
105 تنظیمات ظاهری نمودار قسمت دوم
106 تنظیمات ظاهری نمودار قسمت سوم
107 تنظیمات ظاهری نمودار قسمت چهارم
108 معرفی تابع isna
109 معرفی تابع iserror
110 معرفی توابع istext و isnumber
111 معرفی فرمول‌ نویسی آرایه ای
112 معرفی تابع sumproduct
113 text to column
114 تبدیل به عدد (convert to number)
115 بررسی صحت محاسبات
116 مخفی کردن sheet
117 قفل کردن sheet
118 معرفی توابع max و min
119 معرفی تابع large
120 تباع large به صورت آرایه ای
121 کار با تاریخ شمسی
122 معرفی چند تابع ریاضی
123 پیدا کردن نزدیک ترین مقدار
124 پیدا کردن نزدیک ترین مقدار (حرفه ای)
125 نمودارهای sparklines
126 فرمت بندی پیشرفته (custom format) قسمت اول
127 فرمت بندی پیشرفته (custom format) قسمت دوم
128 فرمت بندی پیشرفته (custom format) قسمت سوم
129 ایجاد لیست های اختصاصی اتوماتیک
130 شخصی سازی مرتب سازی داده ها
131 یک نکته خفن در کار با تابع index
132 رفع مشکل نبود سایز کاغذ در اکسل
133 پرینت دو رو در تمامی پرینترها
134 format painter
135 تنها راه کپی سریع data validation
136 جایگزینی (replace) سریع و بدون اشتباه
137 انتخاب سریع و راحت سلول های خالی
138 محاسبات ضرب و جمع بدون فرمول نویسی
139 فیلتر سریع داده ها
140 مخفی کردن حرفه ای sheet بدون مشخص شدن
141 نکته مهم در swich row/column در نمودار
142 ماشین حساب ویندوز در اکسل
143 QR اتوماتیک در اکسل
144 pivot table قسمت اول
145 pivot table قسمت دوم
146 pivot table قسمت سوم
147 pivot table قسمت چهارم
148 pivot table قسمت پنجم
149 pivot table قسمت ششم
150 فیلتر سریع و گرافیکی جدول در اکسل
151 ارسال پیام انبوده در واتس آپ به وسیله اکسل
152 نام گذاری محدوده ها در اکسل
153 شرط نویسی در custom format
154 رنگ بندی و ایموجی در custom format
ویژه بک آپ گیری سریع و خودکار فایل ها
155 معرفی اد اینز محاسبات سریع در اکسل
156 2 تا کلید میانبر خفن در اکسل
157 معرفی ماکرو
158 نکات ریز و مهم در ضبط ماکرو (قسمت اول)
159 نکات ریز و مهم در ضبط ماکرو (قسمت دوم)
160 کلید میانبر ctrl+shift در اکسل
161 لیست های کشویی وابسته
162 جایگزین سریع تر  text to number 
163 شماره گذاری اتوماتیک ردیف ها (روش اول)
164 شماره گذاری اتوماتیک ردیف ها (روش  دوم)
1-word شخصی سازی word
165 ساخت تب شخصی در اکسل
2-word استایل بندی و شخصی سازی word قسمت اول
166 رفع بهم ریختگی متن فارسی در اکسل
3-word استایل بندی و شخصی سازی word قسمت دوم
167 ایجاد فهرست شیت ها در اکسل
4-word استایل بندی و شخصی سازی word قسمت سوم
5-word آشنایی با صفحه کاری و margin
6-word آشنایی با صفحه کاری و indent
7-word معرفی ابزارهای پنل font قسمت اول
8-word معرفی ابزارهای پنل font قسمت دوم