لینک دانلود غلط یابی فارسی در word (جلسه 25)

لینک دانلود غلط یابی فارسی در word (جلسه 25)

 

این کد VBA برای آموزش‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرام آموزش رایگان و حرفه‌ای اکسل به آدرس excel_farsi@ می‌باشد

 

https://www.microsoft.com/fa-ir/download/details.aspx?id=52668