لینک سایت پالت رنگی عکس (جلسه 71 پاورپوینت)

لینک سایت پالت رنگی عکس (جلسه 71 پاورپوینت)

 

این کد VBA برای آموزش‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرام آموزش رایگان و حرفه‌ای اکسل به آدرس excel_farsi@ می‌باشد

 

https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/