کد VBA رفع بهم ریختگی متن فارسی (جلسه 166)

کد VBA رفع بهم ریختگی متن فارسی (جلسه 166)

 

این کد VBA برای آموزش‌های منتشر شده در صفحه اینستاگرام آموزش رایگان و حرفه‌ای اکسل به آدرس excel_farsi@ می‌باشد

 

Function Reversestr(str As String) As String
Reversestr = StrReverse(Trim(str))
End Function