برنامه اکسل محاسبه و جدول‌بندی اتوماتیک مسابقات کونگ فو که برای هیئت کونگ فو استان یزد تهیه و تدوین شد. در این برنامه کلیه عملیات تعیین رده‌های سنی، وزنی، نوع جدول هر رده سنی و وزنی به صورت اتوماتیک محاسبه و انجام می‌شود و قراردهی اسامی در محل مربوطه در جدول کاملاً به صورت گرافیکی و بدون خطای تکرار صورت می‌گیرد...

ادامه مطلب...